livres

Corinne Kohl-Crouzet – Iva Mrazkova: Luckyho zápisníky z cest – Jan Lucemburský

Corinne Kohl-Crouzet – Iva Mrazkova: Luckyho zápisníky z cest – Jan Lucemburský

1. května 2010

Lucky, modrý ptáček na cestách, pro nás znovu oživuje významné okamžiky života legendárního středověkého rytíře, českého krále Jana Lucemburského, narozeného v roce 1296 v Lucembursku.

Náš ptáček křižuje při své vzdušné pouti Evropu od Lucemburska po Rusko, prolétá dnešním Německem, Českou republikou, Polskem, Maďarskem, zalétne si do Itálie, a znovu se vzdušným prostorem vrací zpět, zaletí do Francie, Belgie a dokonce až do Anglie, se kterou je spojena porážka a smrt našeho hrdiny. Při svých zastaveních vylétne pták i na zámky i historické monumenty, a přináší nám svou poučnou cestou osobité obrazové svědectví nejen dnešní doby, ale připomene i události, patřící již dávné minulosti. Jsme díky němu svědky toho, jak se Jan ve 13 letech stává lucemburským hrabětem a brzy poté, v pouhých 14 letech, je jako syn císaře korunován českým králem a jeho život je opěvován básníky. V roce 1346 umírá hrdinsky na bitevním poli u Kresčaku, šlo o první velké střetnutí „stoleté války“. Do evropské historie vstoupil Jan Lucemburský jako hrdinný Jan „Slepý“.

Luckyho-zapisniky-z-cest-5-k8.pdf