Donation de la sculpture

Donation de la sculpture

1. dubna 2014

Pour 25e anniversaire du Club Soroptimist Melusina